Taakbalk

Postgraduaat energiecoördinator

Postgraduaat energiecoördinator

Waarom dit postgraduaat?

Je bent gedreven om alle aspecten van energie te leren kennen. Je bent op zoek naar een opleiding die je inzicht geeft in het energetisch karakteriseren en beheren van gebouwen (parken) en grote industriële verbruikers.

Je wil op basis van realistische energiebesparende maatregelen en investeringen of door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen de ecologische voetafdruk verminderen? Dan is het praktijkgerichte postgraduaat Energiecoördinator de opleiding die je zoekt!

Kennis over het energiegebeuren is essentieel om mee te werken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegen 2050 moeten de broeikasgassen met 80% verminderd zijn en moet 100 % van ons elektriciteitsgebruik hernieuwbaar zijn. De grootste uitdaging voor Vlaanderen schuilt in de verhoging van de energie-efficiëntie: meer doen met minder en dit op alle terreinen (residentieel, industrie, mobiliteit). De omslag naar een duurzaam energiesysteem vereist dan ook een gecoördineerde aanpak met een heel gamma aan acties.

In het Postgraduaat Energiecoördinator worden de verschillende energie-actoren bekeken. De werking ervan wordt uitgelegd. Het besparingspotentieel wordt in kaart gebracht. In de opleiding wordt elk jaar meer en meer de focus verschoven naar het integreren van hernieuwbare energie, die op termijn de opwekking van energie via fossiele brandstoffen zal vervangen.

Nuttige informatie

Op 27 januari 2022 start een nieuwe opleiding Energiecoördinator bij Odisee in Aalst. De opleiding gaat door op een weekdag namelijk op donderdag. Er worden ongeveer 17 lesdagen ingericht. De lessen beginnen om 13u30 en eindigen om 20u30.

Na de opleiding bezit je volgende competenties:

- Je hebt voldoende kennis om op een verantwoorde manier met energie om te gaan en hernieuwbare energie te stimuleren.

- Je kan adviezen verlenen aan derden die willen investeren in energiebesparende maatregelen.

- Je kan optreden als verantwoordelijke voor het vormgeven van het energiebeleid.

- Je ontwikkelt maatregelen op het gebied van energiebesparing.

- Je coördineert werkzaamheden zodat energiebesparende investeringen op een duurzame werkwijze worden ingevoerd.

- Je introduceert nieuwe energietechnieken, adviseert over energiecontracten en volgt de subsidieregelingen op.

- Je voert onderzoek uit naar en adviseert over duurzaamheid en energiebesparingen.

Getuigschrift

Na het volgen van deze opleiding behaal je het getuigschrift "Postgraduaat Energiecoördinator". Om de titel van "Energiedeskundige type A" en/of "Energiedeskundige type C" te verwerven, moet je na het volgen van enkele bijkomende lessen, nog slagen in een bijkomend examen.

De titel van EPB-verslaggever is voorbehouden aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse Overheid. De volledige lijst vind je hier: https://www.energiesparen.be/epb-pedia/werken-als-verslaggever/diploma

Indien de cursist hieraan voldoet en na het volgen van de bijkomende lessen en slaagt in het examen, verkrijg je de titel van EPB-verslaggever. Uiteraard kan iedereen de opleiding volgen, maar niet iedereen kan de titel van EPB-verslaggever verwerven.

Inschrijven en prijs

Volledige opleiding:

De prijs voor het volledige postgraduaat bedraagt €2200; syllabus en catering tijdens pauzes inbegrepen.

Meerdere eindwerken:

Het is mogelijk meerdere eindwerken (Energiedeskundige type A, type B, type C) te combineren.

Afhankelijk van het type eindwerk worden er bijkomende lessen gedoceerd.

Bijkomend Energiedeskundige type A: prijs: €360.

Bijkomend EPB-verslaggever: prijs: €400.

Inschrijven per opleidingsonderdeel kan aan €120 per studiepunt.

De programmagids is verkrijgbaar op aanvraag.

Inschrijven voor het academiejaar 2021-2022 is mogelijk!

Getuigenissen

“Het energieverbruik binnen Samsonite is  met 34% gezakt, dankzij de opleiding postgraduaat energiecoördinator”.

David Vander Linden, facility- en energiecoördinator, cursist te Aalst.

"De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken begint iedereen elkaar wat te kennen en ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik."

Elvira Servaes, architecte, cursiste promotie II te Aalst.

"Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."

Guy Vandamme, cursist promotie II te Aalst.

"Ik neem de personeelsadministratie en financiën voor mijn rekening in Theater Antigone in Kortrijk. Ik hou me ondermeer bezig met de toetsing van de begroting aan ons budget. Ik volgde eerder al een graduaatopleiding sociaal werk en chemie. Uit eigen interesse startte ik deze opleiding en vandaag blijkt dat een juiste beslissing!"

Heidi Cnudde, cursiste promotie II te Kortrijk.

"Bedankt voor de cursus. Ik vond het heel leerrijk en zal de opleiding zeker aanbevelen bij collega’s. Ik ben in de hoop dat we de komende jaren bij Defensie grote stappen voorwaarts kunnen zetten inzake onze energieprestaties en het beheer daarvan o.a. op basis van de opleiding die ik genoot."

Pieter Pauwels

Opleidingscheques, KMO-portefeuille en Vlaams opleidingsverlof

De inrichtende Hogescholen zijn allen erkende opleidingsverstrekkers. Dit houdt in dat dit postgraduaat betaald kan worden met zowel opleidingscheques als met de KMO-portefeuille.

Voor meer info en de aanvraag van uw opleidingscheques: klik hier. Opgelet: gewijzigde wetgeving (sinds september 2019)!

Als KMO kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille voor subsidie van de opleiding. Voor meer info en de aanvraag via de KMO-portefeuille: klik hier.

Wie deze opleiding volgt, komt tevens in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. De aanvraag hiervoor kan gebeuren vanaf het moment dat de opleiding gestart is. Voor meer info over het Vlaams opleidingsverlof: klik hier.

Contact centrale coördinatie

Dany Verhertbrugge
Odisee, campus Aalst
Kwalestraat 154
9320 Aalst
E-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be

 

Coördinerende participerende hogescholen

Dit postgraduaat kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen volgende hogescholen: