Taakbalk

Postgraduaat energiecoördinator

Waarom dit postgraduaat?                   

Deze opleiding is tot stand gekomen vanuit de noodzaak tot goed opgeleide energiedeskundigen. Nog te vaak wordt het energieverhaal benaderd vanuit één specifiek domein en alhoewel het gevoel leeft dat de energieproblematiek als minder onbekend beschouwd wordt, blijkt in de praktijk dat de finesses en praktische invulling meestal niet afgestemd zijn op de huidige theoretische kennis, zelfs bij het merendeel van de huidige professionelen.

Dit is onder andere het gevolg van de door de overheid opgelegde voorwaarden (bv. EPB-regelgeving, Benchmark- en auditconvenant, …) waar wel eisen gesteld worden aan de uiteindelijke prestaties van de verschillende aspecten, maar waar geen controle is op de onderlinge afstemming en organisatie van het gebouw, de installaties en (hernieuwbare) energiebronnen. Hierdoor laat het uiteindelijke resultaat, alhoewel aan de voorwaarden voldaan wordt, vaak nog de wensen over en getuigt meestal niet van de meest energiezuinige, doordachte en efficiënte oplossing. De oorzaken hiervoor zijn onder andere:

• onwetendheid omtrent de verschillende technologieën en hun onderlinge samenhang/compatibiliteit;
• onvoldoende kennis over de uitvoeringstechnieken en de voorwaarden hieraan gekoppeld;
• onvoldoende zicht op de laatste innovaties en de hieruit voortvloeiende technieken.

Het Postgraduaat Energiecoördinator levert de cursist de kennis en brengt de nodige vaardigheden aan om de verschillende concepten en aspecten in de praktijk uit te werken, op elkaar af te stemmen en het overzicht te bewaren: hij kan coördinerend optreden binnen een (bouw)team als tussenpersoon voor de verschillende partners zoals studie- en ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwheren, architecten. Na de opleiding is hij in staat energiebesparende projecten te motiveren en te  coördineren.

De binnen de opleiding geboden samenwerking tussen, en samenspel met, de verschillende werkvelden en globale kennis resulteert in een programma dat bestaat uit een bundeling van modules, die elk een verschillend domein van het energieverhaal vertegenwoordigen. Het traject wordt uiteindelijk afgesloten met een eindwerk, waar de opgedane kennis projectmatig en praktisch toegepast wordt. Dit leidt tot de titel van “Postgraduaat Energiecoördinator”.

Nuttige informatie

Op 1 oktober 2015 start een nieuwe opleiding energiecoördinator bij Thomas More.  Meer informatie

Op 1 oktober 2015 start bij Thomas More een opleiding tot energiedeskundige type A en C. Meer informatie

In februari 2016 start een nieuwe opleiding Energiecoördinator bij Odisee. Meer informatie.

De opleiding gaat door op één weekdag. Er worden ongeveer 18 lesdagen ingericht (afhankelijk van het type eindwerk). De lessen beginnen in de vroege namiddag en eindigen rond 20 uur. De exacte tijdstippen zijn op te vragen bij de locale organisatoren.

Publiek

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken die geconfronteerd worden met de energieprestaties van gebouwen (architectenbureaus, adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG-verantwoordelijken, ...) en ook de verantwoordelijken van industriële energiedragers (energie-auditbureaus, studiediensten, ...) die zich willen bijscholen in de technieken die leiden tot een efficiënt energieverbruik.
Ze is eveneens interessant voor vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndicussen die zich willen informeren en bijkomend wensen bevoegd te zijn voor het uitschrijven van een energieprestatiecertificaat, en tot iedereen die betrokken is bij het energiegebeuren in instellingen en ondernemingen.
Ook personen geïnteresseerd in energie en energiebesparing worden door deze opleiding op hun wenken bediend.

Dit wil zeggen dat alle betrokkenen in verband met het energiegebeuren, zowel internen als externen, hun gading zullen vinden in deze opleiding.

Competenties

Deze modulair opgebouwde opleiding leidt tot volgende competenties:

 • Beschikken over degelijke technische kennis.
 • Relevantie van energiebesparende oplossingen kunnen toetsen.
 • Kunnen toezien op een correcte uitvoering van de energiebesparende oplossing.
 • Energiebesparende projecten tot uitvoering kunnen brengen.
 • Energiestromen binnen de organisatie in kaart kunnen brengen.

De opleiding

Het eerste deel van de opleiding besteedt aandacht aan alle competenties nodig om te kunnen op treden als 'Energiedeskundige type A'. De opleiding op deze manier te organiseren, bieden we de kans aan mensen met weinig affiniteit met het gebouw en de technische installaties zich adequaat bij te scholen.
Het tweede deel van het postgraduaat is diepgaander op het gebied van de technologie en is meer afgestemd op het verwerven van de competenties om op te treden als 'Energiedeskundige type B', 'Energiedeskundige type C' en/of 'EPB-verslaggever'.

Sinds de start van de opleiding hebben wij het programma regelmatig aangepast aan de veranderde wetgeving en de nieuwe technologische evoluties.

Elke module van de opleiding splitst zich toe op een bepaald onderdeel van energieverbruik binnen een gebouw of productieproces. Toch wordt duidelijk dat vele zaken niet zomaar los van elkaar staan, maar dat ingrepen vaak implicaties hebben die verder gaan dan het segment waarop ze in eerste instantie betrekking hebben.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen en een eindwerk waarin de opgedane kennis bevraagd wordt en in de praktijk wordt gebracht. Na het slagen voor beide onderdelen behaalt u het getuigschrift van het postgraduaat.

De verschillende opleidingsonderdelen vindt u hieronder terug en u kunt tevens de folder en programmagids hier downloaden.

Opleidingsonderdelen

Deel 1:

Het gebouw
- Diagnose van de gebouwenschil

Productie en transport van energiedragers 1
- Basiskennis en hernieuwbare energiebronnen
- Warmte

Project-eindwerk
- Energiedeskundige type A

Deel 2:

Productie en transport van energiedragers 2
- Elektriciteit
- Koude
- Industriële energiedragers

Ventilatie-ruimteconditioningstechnieken
- Ventilatie, behaaglijkheid en comfortcriteria, regelwijzen en aanpassingen

Energie-audit
- Rendabiliteit van investering
- Energieregistratie en -boekhouding
- Energiezorgbeleid en rapportering

Project-eindwerk
- Energiedeskundige type C en/of
- Energiedeskundige type B

Getuigschrift

Na het volgen van deze opleiding behaal je een getuigschrift "Postgraduaat Energiecoördinator".
Om het getuigschrift "Energiedeskundige type A" en "Energiedeskundige type C" te verwerven, doe je nog een examen aan de centrale examencommissie. Na dit examen kan je de job als Energiedeskundige (type A en type C) uitoefenen.

Het eindwerk van deze oefening kan, al naargelang de keuze die u maakt, leiden tot de door de Vlaamse Overheid erkende titel

 • "Externe energiedeskundige voor publieke gebouwen of energiedeskundige type C" (Ministerieel besluit 07/06/2007) of
 • "Energiedeskundige type A" (voor verkoop en verhuur van gebouwen - M.B. 11/03/2008) of
  Deze opleiding kan ook afzonderlijk gevolgd worden. Wenst u meer informatie? Klik dan hier.
 • "Energiedeskundige type B" (energie-audits - M.B. 01/03/2008) of
 • "Energiedeskundige type D" (verwacht in 2016).

Inschrijven en prijs

Volledige opleiding:
De prijs voor het volledige postgraduaat bedraagt €2.200; syllabus, koffie en frisdrank tijdens de pauze inbegrepen.

Deel 1 of deel 2:
Volgt u niet de volledige opleiding, maar slechts één deel, dan bedraagt de prijs €1.100 euro.

Meerdere eindwerken:
Het is mogelijk meerdere eindwerken (Energiedeskundige type A, type B, type C) te combineren.
De prijs per bijkomend eindwerk, bedraagt €360.

Een enkele module:
Inschrijven per opleidingsonderdeel kan aan €120 per studiepunt.

Inschrijven voor het academiejaar 2015-2016 is mogelijk!

Getuigenissen

"De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken begint iedereen elkaar wat te kennen en ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik."

Elvira Servaes, architecte, cursiste promotie II te Aalst.

"Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."

Guy Vandamme, cursist promotie II te Aalst.

"Ik neem de personeelsadministratie en financiën voor mijn rekening in Theater Antigone in Kortrijk. Ik hou me ondermeer bezig met de toetsing van de begroting aan ons budget. Ik volgde eerder al een graduaatopleiding sociaal werk en chemie. Uit eigen interesse startte ik deze opleiding en vandaag blijkt dat een juiste beslissing!"

Heidi Cnudde, cursiste promotie II te Kortrijk.

 

Opleidings- en KMO cheques en Betaald Educatief Verlof

De inrichtende Hogescholen zijn allen erkende opleidingsverstrekkers. Dit houdt in dat dit postgraduaat betaald kan worden met zowel opleidingscheques als met de KMO-portefeuille.

Om in aanmerking te komen voor opleidingscheques, moet je deze opleiding volgen in je vrije tijd of tijdens betaald educatief verlof. De opleiding mag ook niet door je werkgever betaald worden. Voor meer info en de aanvraag van uw opleidingscheques: klik hier. Opgelet: gewijzigde wetgeving (sinds maart 2015)!

Als KMO kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille voor subsidie van de opleiding. Voor meer info en de aanvraag via de KMO-portefeuille: klik hier.

Wie deze opleiding volgt, komt tevens in aanmerking voor betaald educatief verlof. De aanvraag hiervoor kan gebeuren vanaf het moment dat de opleiding gestart is. Voor meer info over betaald educatief verlof: klik hier.

Contact centrale coördinatie

Dany Verhertbrugge
Odisee, campus Dirk Martens
Kwalestraat 154
9320 Aalst
E-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be

Coördinerende participerende hogescholen

Dit postgraduaat kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen volgende hogescholen: